Pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i kabineta predsednice Vlade, marta 2021. godine, počela je sa radom Nacionalna platforma „Čuvam te“, kao prva nacionalna platforma za prevenciju i zaštitu od nasilja u školama u Republici Srbiji. Platforma je uspostavljena sa ciljem koordinacije i jačanja intersektorske saradnje nadležnih institucija u prevenciji i suzbijanju nasilja, posebno vrnjačkog nasilja. Istovremeno, platforma je i alat koji institucijama i građanima pomaže u borbi protiv nasilja koje se dešava i prema zaposlenima u ustanovama obrazovana i vaspitanja.

Nacionalna platforma „Čuvam te“ sadrži segmente koji se odnose na informisanje i edukaciju. U okviru segmenta informisanja nalaze se informacije o oblicima nasilja, prepoznavanju i postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa zvaničnim procedurama nadležnih resora na platformi će se kontinuirano objavljivati edukativni materijali iz oblasti prevencije i zaštite od nasilja, koje će pripremati saradnici nadležnih ministarstava. Edukativni sadržaji su namenjeni svim roditeljima, nastavnicima i učenicima. Učenici srednjih škola mogu samostalno da pohađaju obuke, a učenici osnovnoškolskog uzrasta obuke pohađaju uz prethodnu saglasnost roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS", br. 87/2018). Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je kontinuirano učestvovalo u procesu izrade platforme i kreiranu sadržaja platforme - informativnog materijala, obuka za učenike, roditelje i zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Treći deo platforme koji se odnosi na prijavljivanje nasilja je u procesu izrade pa ćemo vas naknadno informisati o njegovom objavljivanju i puštanju u rad.

Категорије: Информације

Copyright© 2019 ОШ "Јован Јовановић Змај", Кањижа | Redesigned by Igor
sr_RSСрпски језик