ИМЕ

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА

ÉPÜLET

Настава српског језика

Биљана Жарков

Змај

Настава српског, као нематерњег

Биљана Жарков

Андреа Видовић

Stanimirov Virág

Лидиа Дукаи

Соња Аџић

Кристина Рафаи

5. c

8. e

7. c

Змај

Zmaj, Adi

Мартонош

Ади

Змај

Zmaj, Ady, Adorján

Настава мађарског језика

Агота Рице

Едит Биро

Камила Ласло

Тинде Варга

Шимоњи Ђенђи

5. b

6. e

Ади

Змај

Мартонош

Zmaj, Adi

Ади

Настава енглеског језика

Гордана Содић

Андреа Јакши

Моника Месарош

Каталин Лацко Ковачевић

Nagy Réka

Тамаш Киш

6. a

6. d

6. b

8. M

Змај

Ади

Zmaj, Adi

Zmaj, Martonoš

Змај

Adorjan, Velebit, Martonoš

Настава немачког језика

Моника Апро Богач

Сузане Молнар Рекецки

Каталин Ковачевић Лацко

6. c

7. d

6. b

Змај

Adi, Zmaj

Zmaj, Martonoš

Настава математике

Силвиа Кришка

Жужана Рекецки Конц

Игор Багањ

Луциа Шуљок

Ержебет Месарош

Теодора Бенде

8. b

8. d

6. M

Змај

Змај

Змај

Ади

Ади

Мартонош

Настава ликовне културе

Александар Оклобџија

Радојица Жарков

Adi, Martonoš

Zmaj, Adi

Настава музичке културе

Агнеш Гуљаш

Илдико Кугли

8. c

7. M

Zmaj, Adi

Мартонош

Настава историје

Саболч Каваи

Виктор Ђери

5. M

5. a

Adi, Martonoš

Змај

Настава географије

Анриета Ладањи

Sarnyai Edina

7. c

Змај

Adi, Martonoš

Настава физике

Zmaj, Martonoš

Zmaj, Adi 

Настава биологије

Елвира Карачоњи

Илдико Кугли

Bús Bukovec Réka

7. e

Zmaj, Adi

Zmaj, Martonoš

Змај

Настава хемије

Јожеф Мајор

Анико Нађ

Zmaj, Adi, Martonoš

Змај

Настава техничког образовања

Роберт Конц

Пал Чањи

Ержебет Месарош

Martonoš, Adi

Змај

Adi, Zmaj

Настава информатике

Игор Багањ

Анастазиа Кокаи

Nikolin Dušan

7. b

Ади

Zmaj, Adi, Martonoš

Змај

Физичко и здравствено васпитање

Ливиа Балаж Вереш

Татјана Хинић

Дејан Мандарић

Мунир Шаботић

5. e

8. a

7. a

Zmaj, Adi

Zmaj, Adi

Змај

Zmaj, Martonoš

Верска настава

Horváth Ákos

Карољ Орчик

Ибоља Мађар

Теодора Бенде

Pantelić Srđan

Ади

Адорјан

Zmaj, Adi

Мартонош

Zmaj, Adi, Velebit

Грађанско васпитање

Raffai Boros Mónika

Zmaj, Ady, Martonos, Velebit

Magyar mint környezetnyelv

Камила Ласло

Raffai Boros Mónika

Мартонош

Zmaj, Adi, Velebit

Дневни боравак

Жужана Буш Ремете

Ласло Пинтер

Nagy Nikolett

Ester Kračun Remete

Ади

Змај

Ади

Змај

Házitanító

Katona Petra

Мартонош

Специјална одељења

Fehér Anikó

Валерија Месарош

Sárkány Edina

Perkučin Ágnes

Клара Арањош Агоштон

Илдико Фабиан Хорват

Мариан Ердег

Агнеш Лошонц

Horváth Ákos

Мелита Варади Ђулаи

Адриен Молнар Шатаи

Анастазиа Кокаи

Borza Sladecsek Anna

2. sp

3. sp

4. sp

5. sp

6. sp

7. sp

8. sp

5-7. Sps

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Змај

Copyright© 2019 ОШ "Јован Јовановић Змај", Кањижа | Redesigned by Igor
sr_RSСрпски језик