ИМЕ

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА

ÉPÜLET

Настава српског језика

Биљана Жарков

Змај

Настава српског, као нематерњег

Биљана Жарков

Андреа Видовић

Stanimirov Virág

Лидиа Дукаи

Соња Аџић

Raffai Krisztina (helyette Karácsonyi Nikoletta)

6 c

5. e

Змај

Zmaj, Adi

Мартонош

Ади

Змај

Zmaj, Ady, Adorján

Настава мађарског језика

Агота Рице

Едит Биро

Камила Ласло

Тинде Варга

Шимоњи Ђенђи

5. c

5. M

6. b

7. e

Ади

Ади

Мартонош

Zmaj, Adi

Ади

Настава енглеског језика

Гордана Содић

Андреа Јакши

Моника Месарош

Каталин Лацко Ковачевић

Nagy Réka

Тамаш Киш

7. a

7. d

7. b

Змај

Ади

Zmaj, Adi

Zmaj, Martonoš

Змај

Adorjan, Velebit, Martonoš

Настава немачког језика

Моника Апро Богач

Сузане Молнар Рекецки

Каталин Ковачевић Лацко

7. c

8. d

7. b

Змај

Adi, Zmaj

Zmaj, Martonoš

Настава математике

Силвиа Кришка

Жужана Рекецки Конц

Игор Багањ

Луциа Шуљок

Ержебет Месарош

Теодора Бенде

5. b

5. d

7. M

Змај

Змај

Змај

Ади

Ади

Мартонош

Настава ликовне културе

Александар Оклобџија

Радојица Жарков

Adi, Martonoš

Zmaj, Adi

Настава музичке културе

Агнеш Гуљаш

Илдико Кугли

8. M

Zmaj, Adi

Мартонош

Настава историје

Саболч Каваи

Виктор Ђери

6. M

6. a

Adi, Martonoš

Змај

Настава географије

Анриета Ладањи

Sarnyai Edina

8. c

6. d

Змај

Adi, Martonoš

Настава физике

Zmaj, Martonoš

Zmaj, Adi 

Настава биологије

Елвира Карачоњи

Илдико Кугли

Bús Bukovec Réka

8. e

8. M

Zmaj, Adi

Zmaj, Martonoš

Змај

Настава хемије

Јожеф Мајор

Анико Нађ

Zmaj, Adi, Martonoš

Змај

Настава техничког образовања

Роберт Конц

Tóth Renáta

Ержебет Месарош

Martonoš, Adi

Змај

Adi, Zmaj

Настава информатике

Игор Багањ

Анастазиа Кокаи

Nikolin Dušan

8. b

Ади

Zmaj, Adi, Martonoš

Змај

Физичко и здравствено васпитање

Ливиа Балаж Вереш

Татјана Хинић

Дејан Мандарић

Мунир Шаботић

6. e

5. a

8. a

Zmaj, Adi

Zmaj, Adi

Змај

Zmaj, Martonoš

Верска настава

Ибоља Мађар

Tešić-Boros Edit

Nagy Andrea

Карољ Орчик

Теодора Бенде

Pantelić Srđan

Zmaj, Adi

Ади

Ади

Адорјан

Мартонош

Zmaj, Adi, Velebit

Грађанско васпитање

Raffai Boros Mónika

Zámborszki Kitti

Zmaj, Adi

Мартонош

Magyar mint környezetnyelv

Тамаш Киш

Vörös Edina

Velebit

Змај

Дневни боравак

Dora Komjati Rekecki

Ester Kračun Remete

Nagy Nikolett

Ludvig Lilla

 

Змај

Змај

Ади

Ади

Házitanító

Zámborszki Kitti

Мартонош

Специјална одељења

Dudás Zita

Fehér Anikó

Валерија Месарош

Агнеш Лошонц

Perkučin Ágnes

Клара Арањош Агоштон

Мариан Ердег

Агнеш Лошонц

Vörös Edina

Александар Оклобџија

Мелита Варади Ђулаи

Анастазиа Кокаи

Barta Tímea

Милица Шаула

Ибоља Мађар

Tešić-Boros Edit

1. sp b

1-3. sp

4. sp

5. sp

6. sp

7. sp

8. sp

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Ади

Copyright© 2019 ОШ "Јован Јовановић Змај", Кањижа | Redesigned by Igor
sr_RSСрпски језик