P O Z I V

sa kojim se pozivate na sednicu SAVETA RODITELjA Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” u Kanjiži, koja se organizuje putem interneta. Za sednicu predlaže se

D N E V N I R E D:

  1. Izmene i dopune Poslovnika o radu Saveta roditelјa škole.
  2. Razmatranje predloga za izbor udžbenika za svaki predmet u svakom razredu za školsku 2020/2021 godinu.

Predsednik Saveta roditelja

Rudolf Šereš 

Категорије: Informacije

Copyright© 2019 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Kanjiža | Redesigned by Igor
sr_RSСрпски језик