Prošlost OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ datira iz vremena starijeg od sto godina. Zahvaljujući uspesima na raznim takmičenjima ime škole poznato je u više zemalja. Pored kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada, smatramo da je važno negovanje prijateljstva sa bratskim školama Uzajamno učestvujemo na većim manifestacijama i razmenama učenika. Svake godine se trudimo da svakodnevicu učenika i nastavnika obogatimo zanimljivim programima i manifestacijama. Pored toga trudimo se da se stalno usavršavamo, kako u tehničkoj opremljenosti, tako i u učionicama, u nastavnim sredstvima, u održavanju zgrada i obnovi istih.

Našoj školi pripada 5 zgrada:

Zmaj- zgrada (matična zgrada), Kanjiža

Glavna zgrada naše institucije je Zmaj zgrada, smeštena u Kanjiži. Ova, preko sto godina stara zgrada, sad već kulturni spomenik, nekada je bila škola sa internatom za devojke a kasnije osnovna i građanska škola. Od sredine 1980-ih godina nosi ima Jovana Jovanovića Zmaja. U ovoj zgradi nastava se odvija na dva jezika: na mađarskom jeziku od 1. do 8. razreda i na srpskom od 5. do 8. razreda.

Adi-zgrada, Kanjiža

Nekada samostalna škola Endre Adi, u godinama integracije postala je deo kanjiške osnovne škole, čime je i ime škole promenjeno, ali naziv zgrade i danas je ostao Adi. Nastava se i tu odvija na dva jezika: na mađarskom jeziku od 1.do 8. i na srpskom jeziku od 1. do 4. razreda. Pored toga zgrada omogućava i vaspitno obrazovni rad sa decom sa posebnim potrebama od 1. do 8. razreda.

Zgrada u Martonošu

I ova zgrada, slično Zmaj zgradi, prvobitno je trebala biti škola za devojke. Iako stara gradnja, zgrada je moderno opremljena i u proteklih nekoliko godina više puta je obnovljena. Učenici ovde nastavu pohađaju na mađarskom jeziku od 1.do 8.razreda.

Zgrada u Adorjanu

U novoizgrađenoj školskoj zgradi, deca ovog naselja pohađaju nastavu na mađarskom jeziku od 1. do 4. razreda u savremeno opremljenim učionicama. Od 5. do 8.razreda učenici svoje školovanje nastavljaju u Zmaj ili u Adi zgradi.

Zgrada u Velebitu

Zgrada u Velebitu ima najmanji broj učenika. U ovoj zgradi nastava se odvija u kombinovanom odeljenju od 1. do 4. razreda, na srpskom jeziku. Kao i kod učenika iz Adorjana, pohađanje nastave u višim razredima nastavlja se u Zmaj ili Adi zgradi u Kanjiži.

0
tanuló kezdte a 2021/2022-es tanévet.
Copyright© 2019 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Kanjiža | Redesigned by Igor
sr_RSСрпски језик