Поштовани родитељи!

На основу саопштења Министарства просвете науке и технолошког развоја, обавештавамо Вас о процедури за обезбеђивање бесплатних уџбеника;RŐL:

Право на бесплатне уџбенике за школску 2023/2024. годину имају следећи ученици:

- свако треће и свако наредно рођено дете у породици, без обзира на материјални статус породице. Као доказ, родитељ подноси потврду о похађању образовне установе (средња школа, факултет). За дете које је ученик Основне школе „Ј. Ј. Змај” није потребна потврда.

- ученици из породица које примају новчану социјалну помоћ (као доказ, школа ће по службеној дужности тражити од ЦСР Кањижа фотокопију решења о примању новчане социјалне помоћи)

- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (ученици који уче по ИОП1, ИОП2 и ИОП3). Родитељ не треба да достави доказе, јер школа у својој евиденцији има сву потребну документацију, само је потребно да родитељ испуни захтев за беспланте уџбенике (написати дететово име, разред и изјасни се да ли је ИОП1, ИОП2 или ИОП3).

Молимо Вас да стручној служби школе (Змај и Ади згада) што пре доставите тражену документацију.

Рок за пријављивање је од 29. марта до 31. марта 2023 године, од 11:00 до 12:30 часова

Захтеви који су достављени након 31. марта не могу се узети у обзир!

С поштовањем

Стручна служба ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа

Категорије: Информације

Copyright© 2019 ОШ "Јован Јовановић Змај", Кањижа | Redesigned by Igor
sr_RSСрпски језик