Закони, правилници

Датум последње измене петак, 09 септембар 2016 06:39

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

 

ПРАВИЛНИК  О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТУЧНИХ САРАДНИКА

 

ПРАВИЛНИК У УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД

 

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА ОДНОСНО ТРЕЋИХ ЛИЦА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПОЈАЧАНОГ ВАСПИТНОГ РАДА и

ОБРАСЦИ ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД