top
logo

Válasszon nyelvet

Login Form

 

 
 

 

 

A tisztább és zöldebb vajdasági iskolákért

Az ökológia projektről

 

ÖKOLÓGIAI PROJEKT

A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola a 2015/2016-os tanévben részt vesz „A tisztább és zöldebb vajdasági iskolákért” elnevezésű ökológiai projektben, melynek keretein belül a tanulók megismerkedhetnek a környezetvédelem fontosságával, a környezetszennyezés negatív hatásával a mai társadalomra és a bolygóra nézve, a különböző környezetvédelmi világnapok (víz napja stb.) fontosságával és még ezen kívül sok más, az imént említett témákat érintő kérdéssekkel. Az elkövetkező féléven belül a projekt segítségével a biológia és a háztartástan tantárgyak keretein belül előadásokat, szórakoztató csapatjátékokat, kvízeket és különböző környezetvédelmi megmozdulásokat (ökosarok, szelektív hulladékgyűjtés, szemétszedés stb.) tervezünk megvalósítani, aminek célja a tanulók környezettudatos életmódjának fejlesztése.

A PROJEKT HELYSZÍNEI:

 Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Ady-épülete

 Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Martonosi-épülete

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK:

SZEMÉLY NEVE

HATÁSKÖRE

Rice Ágota

koordinátor

Danyi Zsuzsanna

tanítónő

Huszta Erzsébet

tanítónő

TijanaŠomođvarac

tanítónő

Bende Teodóra

polgári nevelés és háztartástan tanárnő

Biszák Lilla

biológia tanárnő

Fényszárusi Anna

biológia tanárnő

Farkas Edina

biológia tanárnő

Gulácsi Beáta

polgári nevelés és háztartástan tanárnő

Pajić Ivan

biológiatanár

Vidović Andrea

szerb nyelv tanárnő

Farkas Miklós

fényképész

A PROJEKT KORCSOPORTJAI: 1-től 8. osztályos tanulók

 

A KÖVETKEZŐKBEN A MEGMOZDULÁSOKAT NAPLÓSZERŰEN FOGJUK VÁZOLNI

 

2015.12.14. – KÖRNYEZETSZENNYEZÉS – MARTONOSI-ÉPÜLET

2015.12.17. – KÖRNYEZETSZENNYEZÉS – ADY-ÉPÜLET; MAGYARKANIZSA

2016.02.02. – A VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA – ADY-ÉPÜLET; MAGYARKANIZSA

2016 FEBRUÁR - PUFFOK KÉSZÍTÉSE ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL - MARTONOS

2016-MÁRCIUS 8. ELŐADÁS A VÍZ FONTOSSÁGÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL - MARTONOS

MÁRCIUS 15. ÖKO FALIÚJSÁG KÉSZÍTÉSE - MARTONOS

MÁRCIUS 22. PLAKÁTKÉSZÍTÉS A VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

MÁRCIUS 22. JUTALOM A SZAVALÁSÉRT

MÁRCIUS 22. VÍZ VILÁGNAPJA

Április 5,12,26 A NAGYTAKARÍTÁS HÓNAPJA

ÁPRILIS 19. Öko faliújság készítése a FÖLD NAPJA TÉMÁBAN

ÁPRILIS 18. Műemlékvédelmi világnap 

ÁPRILIS 22. Föld világnapja 

ÁPRILIS 22. Föld világnapja 

ÁPRILIS 27 ÖKO -TUDAT VERSENY SZABADKÁN

MÁJUS 10- MADARAK ÉS A FÁK NAPJÁRA VALÓ KÉSZÜLŐDÉS

MÁJUS 10. MADARAK ÉS FÁK VILÁGNAPJA

MÁJUS 10 MADARAK ÉS FÁK VILÁGNAPJA

MÁJUS 16. VIRÁGOK ÜLTETÉSE

MÁJUS 17. ÖKO TÉMÁBAN prezentációk

2016.05.19 "Tisza menti tavasz" és az "Öko-nap" 

 

 • Prezentáció a „Tiszta környezet” címmel.
  • A gyerekek megtudhatták képek és frontális információk segítségével, hogy egy átlagember a mindennapi életében mennyi hulladékot termelhet. Ezt követően sor került arra is, hogy egy személynek is mekkora szerepe van a környezetvédelemben, például ha csak a lejárt gyógyszereket visszavisszük a gyógyszertárba, már nagyba hozzájárulunk környezetünk kíméléséhez.
 •  Filmvetítés a környezetszennyezésről és az emberi hanyagságról, a címe: A hülyeség kora.

esemeny1-1

 

 

 

 

esemeny1-2

 

 

 

2015.12.17. – KÖRNYEZETSZENNYEZÉS – ADY-ÉPÜLET; MAGYARKANIZSA

 • Prezentáció „Környezetszennyezés” címmel, ezen belül a tanulók megismerkedhettek a fontosabb ökológiai problémákkal (általánosságban a környezetszennyezésről, víz-, lég- és levegőszennyezésről) és ezek veszélyeivel a mindennapi életünkre nézve. Információkat kaptak arról is, hogyan lehet csökkenteni a környezett szennyezettségének szintjeit és ők, mint átlagemberek, mit tehetnek ennek ügyében (akár iskolán belül is).
 • Kvíz – A tanulók csoportokra osztva (5-6 fő/csoport) 20 db az előadásból és általános műveltségből feltett kérdésekre válaszolhattak. A legtöbb kérdést sikeresen megválaszoló csapat jutalmat kapott a két tantárgyon belül.

esemeny2-1

 

esemeny2-2

esemeny2-3

esemeny2-4

esemeny2-6

 

2016.02.02. – A VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA – ADY-ÉPÜLET; MAGYARKANIZSA

 Az ökológia projekt keretein belül a magyarkanizsai Ady-épületben megrendezésre került február 2-án a vizes élőhelyek világnapján egy rajzkiállítás, amit az alsós tanulók munkáiból rendeztek meg.

 

A kiállításon a következő osztályok és tanárok vettek részt:

 • Karácsonyi Elvira – igazgatóhelyettes
 • Gulácsi Beáta – háztartástan tanárnő
 • Farkas Edina – biológia tanárnő
 • 1.a – Bukovec Olga
 • 1.e – Ladócki Gazdag Gizella
 •  2.a – Cvejić Anđelija
 •  3.a – Tijana Šomođvarac
 • 3.d – Domonkos Izabella
 •  4.a – Crnokrak Dušanka
 •  4.e – Bajusz Rózsa
 •  4.d – Gutási Márta

esemeny3-9 

 

esemeny3-1

 

esemeny3-2

 esemeny3-3

esemeny3-4

esemeny3-5

 

esemeny3-6

 

esemeny3-7

 

esemeny3-8

 

2016 február - - PUFFOK KÉSZÍTÉSE ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL - MARTONOS

(Biszák Lilla és Bende Teodóra)

Február hónapot az újrahasznosításnak szántuk. Műanyag palackok, újságpapír és karton gyűjtését hirdettük meg  a gyerekeknek. Ezekből az anyagokból kezdtünk neki a puffok elkészítésének. Igyekeztünk a ragasztást is bio alapanyagból megoldani ezért ragasztóeszközünk  csiriz volt. Az elkészült alkotásoknak nagyon örültek a gyerekek és örömmel használják azokat. 

2016-MÁRCIUS 8. ELŐADÁS A VÍZ FONTOSSÁGÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL - MARTONOS

(Biszák Lilla és Bende Teodóra)

Bemutató a víz fontosságáról és arról, hogyan is szennyezzük a környezetünket és ezzel a vizeinket is, olyan dolgokról, amiről nem is tudunk, vagy csak nem akarunk tudni!? Hétköznapi példákon keresztül kerülhettek hasznos információk birtokába a diákok. 

 

Az előadást egy beszélgetés követte, melyben személyes észrevételeiket, tapasztalataikat mondhatták el a gyerekek. 

 

MÁRCIUS 15. ÖKO FALIÚJSÁG KÉSZÍTÉSE - MARTONOS

(Biszák Lilla és Bende Teodóra)

 

Újságcikkeket gyűjtöttek a diákok a víz felhasználásáról, szennyezéséről és védelméről és ezekből állítottunk össze egy faliújságot, melyet az iskola többi tanulója is megtekinthet a folyosón.

MÁRCIUS 22. PLAKÁTKÉSZÍTÉS A VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

(Biszák Lilla és Bende Teodóra)

A diákok két csoportban plakátokat készítettek a víz témájában.

MÁRCIUS 22. JUTALOM A SZAVALÁSÉRT

(VIDOVIĆ ANDREA)

 

Egy kihelyezett plakáton lévő vers elmondása után jutalomban részesültek a diákok. 

Víz világnapja (március 22.)

Iskolánk Ady-épületének nyolcadik osztályos tanulói a víz világnapja alkalmából előadásokat hallgattak meg szintén nyolcadikos társaiktól, melyekben a víz fontosságát, tisztaságának megőrzését, a víz tisztításának módját és lehetőségeit, valamint a globális változások vízre gyakorolt hatásait emelték ki.

Előadó tanulók: Hubai Dávid 8.d osztályos tanuló, Farkas Réka 8.e osztályos tanuló és Almási Bence 8.f osztályos tanuló.

Vezető tanár: Farkas Edina

Április 5,12,26 A NAGYTAKARÍTÁS HÓNAPJA

 

Április folyamán iskolánk környékét és iskolaudvarunkat igyekeztünk szebbé varázsolni. Virágokat ültettünk. Kialakítottunk egy gyógynövényes kertecskét.

Valamint szeméttől és elszáradt növényektől, szabadítottuk meg iskolánk környékét.

ű

ÁPRILIS 19. Öko faliújság készítése a FÖLD NAPJA TÉMÁBAN

Műemlékvédelmi világnap (április 18.)

Dobó Zsuzsanna tanítónő az Ady-épület napközis diákjaival a műemlékvédelmi világnapon könyvek és internet segítségével megbeszélték, mi a műemlék, továbbá, hogy miért fontosak, jelentősek ezek az épületek az emberiség számára. Ezt követően minden tanuló lerajzolta a neki legjobban tetsző műalkotást, a rajzokból pedig kiállítást szerveztek.

Föld világnapja (április 22.)

 

            Az Ady-épület 5., 6. és 7. osztályosainak egy csoportja az áprilisi faliújságon plakátok segítségével mutatták be a szelektív hulladékgyűjtést és az így gyűjtött szemét újrahasznosításának lehetőségeit, előnyeit.

            A 7.e osztály tanulói csoportmunkával saját verset írtak Földünkről, s plakátokat készítettek e világnap alkalmából, melyek az iskola folyosóján, zsibongójában kerültek bemutatásra. Vezető tanárok: Apró Tamara és Farkas Edina

Föld világnapja (április 22.)

A Föld világnapja alkalmából Bús Remete Zsuzsanna tanítónő Földünk tájegységeiről, azok szépségéről, jellegzetességeiről beszélgetett napközis diákjaival. Kiemelték, hogy ma már törvények védik közös értékeinket, így a vizet és a levegőt. A tanulók lerajzolták azokat a tájegységeket, ahol már jártak, majd a Földünkről plakátot készítettek, ami szintén a zsibongóban került bemutatásra.

ÁPRILIS 27 ÖKO -TUDAT VERSENY SZABADKÁN

Három diákkal Bende Bettinával, Csubrilo Mátéval és Sisa Tündével Részt vettünk az EMPE által meghirdetett ÖKO-TUDAT  versenyen. Melynek célja a környezet megismerése és annak védelme volt. Első körben a öko életmód bemutatása volt a feladatunk, melyet prezentációban a gyerekek szépen ismertettek. Következő pedig a plakátunk bemutatása melyet a talaj védelméről és pusztulásáról készítettünk. Hasznos dolgokat hallhattunk a verseny ideje alatt. A rendezvény egy ludasi kirándulással fejeződött, ahol a tó életvilágát és környékét tekinthették meg a résztvevők.

 

MÁJUS 10- MADARAK ÉS A FÁK NAPJÁRA VALÓ KÉSZÜLŐDÉS

A madarak és a fák fontosságáról beszélgettünk a gyerekekkel és a természetben meg is figyeltük a fákat, madarakat. Megfigyeltük egyes fajtákat. Majd plakátot készítettünk.

 

Madarak és fák világnapja (május 10.)

            Iskolánk Ady-épületének napközis csoportja tematikus foglalkozást tartott a madarak és fák világnapja alkalmából, mely két részből állt. Először Dobó Zsuzsanna tanítónő beszélgetett a gyerekekkel e nap jelentőségéről, bemutatta a környezetünkben előforduló fákat, bokrokat és azok jellegzetességeit könyvek, herbárium és internet segítségével. Másik alkalommal pedig a madarakról esett szó. Bús Remete Zsuzsanna tanítónő mesélt a környezetünkben leggyakrabban előforduló madarakról, azok életmódjáról, és védelmük fontosságáról. Mindkét témában a tanulók aktívan vettek részt, ügyesen kézműveskedtek és fontos kérdéseket vetettek fel, melyeket közösen vitattak meg.

 

Madarak és fák világnapja (május 10.)

 

Az Ady-épület zsibongójában tartotta meg Ivan Pajić madarász, biológiatanár prezentációval egybekötött előadását, melyen a madarak általános jellemzői, testfelépítésük, táplálkozásuk, életmódjuk mellett helyi vonatkozású érdekességekről is szó esett. A lelkes, sok kérdést felvető közönséget az iskola több alsós és felsős osztálya és speciális tagozatos diákjaink egy része alkotta. Az iskola májusi faliújságja is a madarak és fák témája köré szerveződött.

Szervező tanárok: Farkas Edina és Apró Tamara

Jelenlévő tanárok: Molnár Andrea, Fehér Anikó, Oláh Éva, Bózsó Tímea, Nagy Kracsun Szimonetta, Molnár Sátai Adrienn, Gulácsi Beáta, Popity Edit, Karácsonyi Elvira.

Részvevő osztályok: 3e, 6d, 6e, 6f, 7e, 7f, 7g, 2sp, 5bsp, 7sp, 7bsp, 8sp.

 

MÁJUS 16. VIRÁGOK ÜLTETÉSE

Az első osztályosok a környezet szebbé varázsolása érdekében virágokat ültettek az iskola udvarában.

MÁJUS 17. ÖKO TÉMÁBAN prezentációk

 

A 8. osztályosok készítettek prezentációkat, ökológiai témában és ezeket mutatták be. A témák a következők voltak:

 

ÁGOSTON MÁRK               Vízszennyezés és tisztítás

APCI ZOLTÁN                    Napelemek

BENDE BETTINA                Ökotudatos életmód

CSUBRILO MÁTÉ               Ökotudatos életmód

DENCS ÁGNES                  Szerbia Nemzeti parkajia

KRIZSÁN JÁNOS                Környezetszenynezés

FÜLÖP ATTILA                   Légszennyezés

VIDÁKOVITY DOMINIK       Szelektív hulladékgyűjtés

SÁRKÁNY BENCE              Fényszenyezés

SÁRKÁNY KLAUDIA           Madarak és fák

SISA TÜNDE                     Ökotudatos életmód

SÁFRÁNY ISTVÁN             Vízszennyezés

PINTÉR SÁNDOR              Talajszennyezés

 

2016. 05. 19-én sor került a "Tisza menti tavasz" és az "Öko-nap" megvalósítására Magyarkanizsa község óvodáiban, az adorjáni iskola épületében, az óvodások és iskolások részvételével. A rendezvény a "Tisza menti tavasz" gyermekmunkák kiállításának hagyományából és az újrahasznosított anyagokból készíthető játékok bemutatására létrehozott "Öko-napi" programból tevődött össze. A rajzpályázat témája a növényvilág volt. Az újrahasznosított anyagból készült játékok mellett a gyerekek kipróbálhatták a zsákban ugrálást, a mozgáskottát, a kézműveskedést, a palántaültetést, és fafelismerésben is összemérhették tudásukat. A gyerekek megismerkedhettek az adorjáni tiszai töltés és erdő élővilágával.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.