top
logo

Válasszon nyelvet

Login Form

 

 

A tisztább és zöldebb vajdasági iskolákért

Az ökológia projektről

 

 

TÁMOGATÓINK

mnt-logomk-logo

 

Értesítés

Kedves Kollégák, Tisztelt Szülők és Iskolaszék tagok!


A honlapon megtalálhatók az iskola hivatalos dokumentumai, melyek a következő

ülések napirendi pontjaiban elfogadásra javasoltak. Kérjük, olvassák el!

Igazgatói jelentés az évi munkáról 2015-2016

Jelentés az igazgató munkájáról 2015-2016

Éves terv 2016-2017

A tanulók biztonságáról szóló törvény

Ady Endre-ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
megbízásából Nemzeti Tehetség Program keretében a
Vajdasági Tehetségsegítő Tanács az NTP-ADY-M-16 kódszámú pályázat alapján
nyílt pályázatot hirdet a vajdasági magyar nyelvű oktatásban résztvevő
kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

A pályázati felhívás szövege és a pályázathoz szükséges dokumentumok
letölthetők iskolánk honlapjáról a következőkre kattintva:

files/konkursi/Adatlap_Ady_Endre-sztndj_2016.doc

files/konkursi/Nyilatkozat_az_sszeg_felhasznlsrl_Ady_Endre-sztndj_2016_.doc

files/konkursi/Nyilatkozat_szocilis_helyzetrl_Ady_Endre-sztndj_2016.doc

files/konkursi/Plyzati_felhvs_Ady_Endre-sztndj.pdf

UPIS2016 Beosztás

Megjelent a tanulók beosztása a középiskolákba.

 

Pedagógusok együttműködésének támogatása

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás „Pedagógusok együttműködésének támogatása”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1.      A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Alapkezelő) felhívása a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.
A pályázattal elérni kívánt közvetlen cél a magyar nyelven nevelő óvónők és tanítónők közötti együttműködés ösztönzése, segítése.
A külhoni magyar szülők döntésében, hogy gyermeküknek anyanyelvi nevelési intézményt válasszanak, meghatározó szerepe van az intézmények közti zökkenőmentes átmenetnek, az óvodában és az iskolában nevelő pedagógusoknak. A pályázók, mint módszertani/pedagógiai együttműködők (legalább két pedagógus), pályázatukban egy, legalább 7 hónapon át tartó, minimum négy, óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők számára megszervezett magyar nyelvű közös program megvalósításának tervét nyújtják be. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák, illetve, hogy az anyanyelven oktató intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket az intézményben tartsák.

2.       A pályázati felhívás bemutatása:
Non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása során. Az elmúlt években nagy sikerrel lezajlott programok folytatásaként a külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása. Az együttműködő partnerek maguk közül kijelölnek egy projektvezetőt.
A programokba szakmai megvalósítók – pedagógusok – révén bevont, részvételi célcsoport: óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők.
A megszervezendő támogatott programok: legalább négy, elkülönülő dátumon megvalósuló program.
A megszervezendő programok esetében feltétel a „2012 a külhoni magyar óvodák éve”, valamint a „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve, programok keretében elkészített módszertani csomagok módszerei egyikének egyszeri alkalmazása. A módszertani csomag letölthető a http://www.kulhoniovodak.hu/index.php/letoltheto, valamint a http://kisiskolasok.hu/index.php/mit-teszunk/modszertani-csomag oldalakról.

 

Részletek

UPIS2016

 

Az általatok leadott kívánságlisták pontossága ellenőrizhető az alábbi linkre kattintva.

 

 

 

 
 

bottom

Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 theme  Valid XHTML and CSS.